18-20 QERSHOR 2018: TRAJNIMI ‘SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË’