Abaz Shehu

Abaz Shehu i ёshtё bashkuar stafit pedagogjik tё shkollёs Teknike-Elektrike “Gjergj Canco” prej njё viti, nё pozicionin e mёsuesit tё praktikave profesionale, nё drejtimit mёsimor TIK.

I diplomuar nё Informatike Ekonomike dhe Master ne Informatike te Aplikuar , ai ka njё eksperiencё tё gjerё praktike nё fushёn e Informatikёs, brenda dhe jashtё vendit.

Synimi i tij ёshtё tё transmetoje dijen tek nxёnёsit pёrmes “tё bёrit”, duke besuar se “njё dije e realizuar praktikisht, ёshtё njё dije e pёrvetёsuar”.