Alma Zoto

Alma Zoto është mësuese e lëndëve të teorisë  profesionale në Shkollën Teknike  Elektrike “GjergjCanco”. E diplomuar në Universitetin Politeknik të Tiranës në degën e Inxhinierisë Elektrike,ajo ka një experiencë shumë vjeçare në mësimdhënie dhe çertifikime dhe trajnime të ndryshme si dhe me një prodhimtari intelektuale në fushën e mësimdhenies dhe të edukimit.

Nga kjo eksperiencej ka mësuar se çdo nxënës është i  ndryshëm duke bere qe punen e saj ta perqendroi në evidentimin e  veçorive të cdo nxenesi, ne inkurajimin e tyre  per cdo arritje ,duke i ndihmuar ata të zbulojnë vetveten dhe t‘ju rrisë vetebesimin.

E apasionuar pas librave ,muzikes dhe sporteve,ajo përpiqet ti kalojë keto pasione dhe te nxënësit e saj duke transmetuar jo vetem njohuri profesionale por dhe energji pozitive për të përballuar sfidat e jetës.