Ambientet e shkollës

Ambjent 21

Ambjent 21

Ambjent 20

Ambjent 20

Ambjent  19

Ambjent 19

Ambjent 18

Ambjent 18

Ambjent 17

Ambjent 17

Ambjent 16

Ambjent 16

Ambjent 15

Ambjent 15

Ambjent 14

Ambjent 14

Ambjent 13

Ambjent 13

Ambjent 12

Ambjent 12

Ambjent 12

Ambjent 12

Ambjent 11

Ambjent 11

Ambjent 10

Ambjent 10

Ambjent 9

Ambjent 9

Ambjent 8

Ambjent 8

Investimet në shkollë

Shkolla disponon mjete dhe laboratore me kushte inovative duke përmirësuar kështu nivelin e mësimnxënies dhe mësimdhënies nga ku mund te permenden:

  • Laborator IT
  • Laborator 3D
  • Laborator Smart Home
  • Kompjutera AIO
  • Laptop;
  • Printer dhe scanner 3D etj