Anila Burba

Anila Burba është mësuese e  praktikes profesionale në Shkollën Teknike Elektrike “Gjergj Canco” Tiranë.  Diplomuar në Universitetin Politeknik të Tiranës në degën e Inxhinierisë Elektrike.Ka një experiencë disa vjeçare në mësimdhënie, të shoqëruara dhe me trainime të ndryshme.

Anila perkushtohet të përçojë dashuri në mësimdhënie dhe motivim ne pergatitjen e brezit te ri per te ardhmen.