Artur Omeri

Artur Omeri  eshte mesues i praktikes profesionale  në Shkollën Teknike Elektrike “Gjergj Canco”. Diplomuar si Inxhinier Elektrik në Universitetin e Tiranës,ka nje eksperiencë shumëvjeçare në fushën e instalimeve elektrike ,të shpërndarjes të energjisë elektrike dhe prej disa vitesh edhe ne mesimidhenie. Këtë eksperiencë e ka pasuruar me trainime dhe çertifikanta te ndryshme.Nëpërmjet punës së tij synon të përgatisë profesionistë të suksesshëm të së ardhmes dhe qytetarë të mirë.Përdor metodat interaktive në mësim për të zgjuar interesin e nxënësve.