BASHKËPUNIM I RI MIDIS SHKOLLAVE SHQIPTARE DHE ZVICERANE: 2 MARRËVESHJE TË TJERA BINJAKËZIMI TË NËNSHKRUARA NË MUAJIN PRILL 2018