Elida Boka

Elida Boka është mësuese e historisë pranë Shkolla Teknike “Gjergj Canco”, Tiranë.

Diplomuar në Universitetin e Tiranës, ajo ka një eksperiencë tashmë disavjeçare në mësimdhënie.

Elida i përkushtohet edukimit dhe përgatitjes  së brezave të rinj për të ardhmen.