Elza Pelteku

Elza Pelteku është mësuese e praktikave profesionale në Shkollën Teknike Elektrike”Gjergj Canco” që prej vitit 2013. Diplomuar ne Universitetin Politeknik te Tiranes, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike. Me 17 vite eksperiencë në mësimdhënie, ka punuar fort për të arritur certifikime të shumta në fushën e mësimdhënies po ashtu edhe në atë profesionale ,duke u rritur profesionalisht dhe duke dhënë më të mirën për nxënësit e saj.

Leximi dhe udhëtimet janë hobet e saj.