Erion Gjino

Erion Gjino është mësues i Praktikes  Profesionale TIK në shkolles”Gjergj Canco.

Diplomuar në Universitetin e Tiranës,ne Fakultetin e Shkencave të Natyrës në degën Teknologji Informacioni dhe Komunikimi dhe master në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi .Ai ka nje eksperiencë 4 -vjeçare në mësimdhënie e shoqëruar me çertifikime të ndryshme profesionale e didaktike .