Fakte dhe shifra

Numri i nxënësve për vitin 2020 sipas drejtimeve

  • Numri i nxënësve

Numri i nxënësve në shkollën Gjergj Canco për vitin shkollor 2019-2020 është 822 nxënës (10 vajza).

 

Paraqitja e nxënësve të regjistruar sipas drejtimeve

Viti Drejtimi Gjithsej Vajza
2019-2020 TIK 293 10
Elektroteknikë 171 0
Elektronikë 94 0
Elektronikë integruar me Elektroteknikë 264 0
Totali 822 10

 

  • Nota mesatare për nxënësit në regjistrim është 7.4 .
  • Vetëm 4.25% e nxënësve  kanë  braktisur shkollën.