Gerald Shkreta

Gerald Shkreta , me pasion të hershëm për mekatroniken dhe robotikën. Ky pasion e çoi drejt vendimit për të studiuar në shkollën “Gjergj Canco”. Përveç dijeve të marra, Geraldi nuk le pa përmendur kontributin e çmuar të pedagogeve të cilët kanë lenë gjurmë në formimin e tij profesional. Vazhdimi i studimeve në Universitetin Politeknik të Tiranës në degën Inxhinieri Mekatronikë, vertetoi që studimet e profilizuara në shkollën e mesme Teknike Elektrike e veçonin nga pjesa tjetër e studentëve .

Me përfundimin e studimeve në sajë të njohurive të fituara arriti të punojë fillimisht në auditoret e Kolegjit Profesional të Tiranës (KPT) dhe aktualisht në postin e menaxherit të prodhimit në kompaninë N-Vision Optics Boston-USA.