Ina Hoxha

Ina Hoxha është mësuese e Teorisë Profesionale TIK në shkollën “Gjergj Canco”.

Ajo eshte diplomuar në Universitetin e Tiranës,ne Fakultetin e Shkencave të Natyrës në degën Informatike dhe master në Informatik Biznesi .

Ina ka nje eksperiencë 5 -vjeçare në mësimdhënie e shoqëruar me çertifikime të ndryshme profesionale e didaktike .

Nëpërmjet punës se saj përpiqet të përçoj motivim te nxënësit duke synuar kështu të formojë profesioniste të suksesshëm dhe qytetar të mirë .