Java e Praktikave Profesionale 2019

Java e Praktikave Profesionale  2019 u mbyll me partneritete të reja!

U firmosën marrëveshje bashkëpunimi mes shkollës dhe kompanive GoTech Electronics, IMB, Elmed dhe New Media Communications.

Nxënësit e shkollës tani kanë mundësi t’i zhvillojnë  praktikat profesionale pranë këtyre kompanive.

Gjithashtu, përfaqësues nga bizneset e reja partnere zhvilluan orë të hapura me nxënësit për t’u prezantuar e për t’u njohur më mirë me njëri-tjetrin.