Jozi Gila

Jozi Gila është nje ish-nxënës i shkollës Teknike “Gjergj Canco”, tashmë i diplomuar si Software Engineer. Pasioni që ka për të zgjidhur problemet e ka shtyre të eksplorojë fusha të ndryshme të shkencave kompjuterike, ne veçanti “Machine learning” dhe “Computer vision” me te cilat punon aktualisht tek “Ritech Solutions”. Ai këshillon nxënësit të ndjekin arsimin profesional dhe ta  konsiderojnë programimin si loje në të cilën objektivat i vendosin vetë dhe ta lënë kuriozitetin ti çojë përpara.