Lumturie Pelivani

Lumturie  Pelivani është mësuese e lendeve profesionale në departamentin TIK prane  Shkollës Teknike Elektrike “Gjergj Canco” Tiranë.

Diplomuar në Fakultetin e Shkencave të Natyres  Tiranë në degën Informatike.

Ajo ka një experiencë disa  vjeçare në mësimdhënie, gjate ketyre viteve  zotëron  shumë çertifikime dhe trajnime të ndryshme si  në  mesuesi dhe  në fushën e informatikes.

Me punën e palodhshme dhe dashurinë  për profesionin e mesuesise, Lumturia  përkushtohet edukimit të brezave të së ardhmes.

Nga puna  e përditshme me nxënësit  ka mesuar  se  cdo nxënës është  unik  dhe nevoja për përkushtim është e ndryshme.

Librat dhe muzika,kujdesi ndaj nantyres dhe  kafsheve,janë pasionet të cilat e shoqerojne  cdo dite.