Megi Shaba

Megi Shaba është mësuese e gjuhës angleze në shkollën Teknike Elektrike”Gjergj Canco”. Diplomuar në Fakultetin e Gjuhëve të huaja, Tiranë me titullin Mësuese e gjuhës angleze. Ka një eksperiencë  disa vjecare në mësimdhënie të shoqëruar nga certifikime si brenda dhe jashtë vëndit. Mësimdhënia dhe edukimi i nxënësve janë pasioni i saj.