Myzejen Menkulazi

Myzejen Menkulazi është mësuese e lëndëve të teorisë dhe praktikes profesionale në Shkollën Teknike Elektrike “Gjergj Canco” Tiranë.  Diplomuar në Universitetin Politeknik të Tiranës në degën e Inxhinierisë Elektrike. Ajo ka një experiencë shume vjeçare në mësimdhënie, të shoqëruar nga shumë çertifikime dhe trajnime te ndryshme si dhe me nje prodhimtari intelektuale në fushën e mësimdhenies dhe të edukimit.

Me punën dhe dashurinë për profesionin,Myzejeni i përkushtohet edukimit dhe përgatitjes së brezave të rinj për të ardhmen. Nëpërmjet punës së saj synon të krijojë profesionistë të së ardhmes dhe qytetarë të devotshëm.