Naim Seferi

Naim Seferi është mësues i lëndës së Edukim Fizik, Sporte e Shëndet në Shkollën Teknike  Elektrike “Gjergj Canco”.

Ai është i diplomuar në Akademia e Edukimit Fizik dhe Sporteve “Vojo Kushi” dega Gjimnastikë, si dhe Shkenca Politike në Universiteti “Marin Barleti”.

Sjell eksperiencën e tij 22 vjeçare në fushën e veprimtarisë elitare sportive. Përçon energji pozitive, disiplinë dhe korrektësi. Qëllimi është që midis nxënësve të ketë tolerancë, mirëkuptim dhe jo bullizëm.

Moto personale: “Herët a vonë, çdokush i kthehet sportit”.

Pasioni i tij janë librat dhe sportet ekstreme.