Nertila Meta

Nertila Meta është  mësuese  e  Matematikës   në  shkollën  Teknike   Elektrike  “  Gjergj  Canco”  .  Diplomuar Fakulteti i Shkencave të Natyrës ,ne Universitetin e Tiranës.Me titullin “Mësues i Matematikës  për  shkollat  e  mesme”,ajo ka nje eksperiencë shumëvjeçare në fushën e  mësimdhënies  ,  të  shoqëruar  edhe  nga  çertifikime  dhe  tituj  të  ndryshëm.

Leximi  dhe  udhëtimet  janë  pasionet  e  saj.  Nertila  beson  se  ëndrra e çdo nxënësi ,fillon tek një mësues që beson tek ai,duke e shtyrë nxënësin në një nivel më të lartë.

Nertila gjithashtu beson se mësimdhënia  është profesioni më i çmuar për bashkësinë,që ka ndikim shumë të madh në lumturinë e përbashkët.