Njoftim për shpalljen e vendit të lirë, nëndrejtor që mbulon kulturën e përgjithshme