Orë kodimi drejtimi TIK

Foto galeri nga aktiviteti "Ora kodimit" relizuar nga nxënësit e drejtimit TIK