Praktikë klasa 12-3

(Foto galeri nga realizimi i praktikës në klasë)