Qeveria e nxënësve

Qeveria e nxënësve është një strukturë organizative e pavarur e nxënësve në shkollë. Ajo përfaqëson mendimin e masës së nxënësve për çështjet e shkollës, mësimit dhe edukimit të tyre.

Senati i shkollës “Gjergj Canco” për 2019-2020

Mësuese kordinatore: Megi Shaba | President Senati: Santiago Ulndreaj

KLEVIS XHIXHA

Klasa: X
Drejtimi: Elektroteknike (integruar me elektronik)

RAVINDRO SILA

Klasa: X
Drejtimi: Elektroteknike (integruar me elektronik)

ORHAN SHAHINI

Klasa: X
Drejtimi: Elektroteknike (integruar me elektronik)

HAJRULLA KURTI

Klasa: X
Drejtimi: Elektroteknike (integruar me elektronik)

SABIAN SULA

Klasa: X
Drejtimi: Elektroteknike (integruar me elektronik)

MIRFAT SARACINI

Klasa: X
Drejtimi: Elektroteknike (integruar me elektronik)

KESJAN MAZHI

Klasa: X
Drejtimi: Elektroteknike (integruar me elektronik)

JULIAN META

Klasa: X
Drejtimi: Elektroteknike (integruar me elektronik)

KAROL HEKURANI

Klasa: X
Drejtimi: Elektroteknike (integruar me elektronik)

VIRXHENS KODRA

Klasa: X
Drejtimi: TIK

INDRIT MYRTA

Klasa: X
Drejtimi: Elektroteknike (integruar me elektronik)

MIKAIL HOXHA

Klasa: X
Drejtimi: TIK

ENRI REÇI

Klasa: XII
Profili: Instalim dhe mirëmbajtje e TU dhe TL

DENIS MUÇA

Klasa: XI
Drejtimi: TIK

JUSUF RRUSTAJ

Klasa: XI
Drejtimi: TIK

ENDRI KODRA

Klasa: XII
Profili: Riparime te pajisjeve elektronike

SILVO SULA

Klasa: XII
Profili :  Telekomunikacion

EGLANTIN JAHOLLARI

Klasa: XII
Profili: Instalime elektrike civile dhe industriale

FIORI SHURDHI

Klasa: XII
Profili: Riparim i pajisjeve Elektroshtëpiake

ARBI MUSTAFAJ

Klasa: XII
Profili: Rrjete të dhënash

ALEKSIS QIRO

Klasa: XII
Profili :Zhvillim Website

EGLANERNEST DAMIANI

Klasa: XII
Profili: Mbështetje e përdoruesve të TIK

XHOI LOCI

Klasa: XIII
Profili:Rrjete të dhënash

HENRI BEJLERI

Klasa: XIII
Drejtimi: Elektroteknik

ANTONIOS BOÇKU

Klasa: XIII
Drejtimi: Elektroteknik

ENES FUÇIA

Klasa: XIII
Drejtimi: Elektroteknik

FRANC TRENOVA

Klasa: XIII
Drejtimi: Elektronik

ERGIS TAFA

Klasa: XIII
Drejtimi: Elektronik