Tetis Marku

Tetis Marku, mësuese e Gjuhës Angleze në shkollën e Mesme Profesionale“Gjergj Canco“. Diplomuar në Universitetin e Tiranës ,Fakulteti i Gjuhëve të Huaja ,dega : Mastër Shkencorë në Mësuesi. Edhe pse e re në mësimdhënie,karakterizohet  nga pozitiviteti dhe energjia për tu bërë përçuese tek nxënsit e dijeve dhe kulturës qytetare.

Motoja “ Komunikimi është çelsi i zgjidhjes së problemeve udhëheq punën e saj ditore në proçesin e mësimdhënies.Pasioni për gjuhën e huaj e përcjell tek nxënsit si një” portë“ në fushën e jetës