Trajnim Marketingu Digjital 

Cilësia në mësimdhënie garantohet edhe nga trajnimet që industria ofron për mësuesit.
Gjatë muajit shkurt vazhdoi cikli i trajnimeve për Marketingun Digjital me znj. Ridvana Qose nga Google Partner. Më shumë aftësi, më shumë punë!