Vizitë në biznesin “Albaelecttrica “

(Foto galeri nga realizimi i praktikës në klasë)