Vizitë në kompanië ABP

Nxënësit e shkollës  vizituan ambientet e Albanian Business Partner (ABP-së). Kompania u shpreh se do t’i ofronte të gjithëve angazhimin e tyre që jo vetëm të bëhen zhvillues shumë të mirë, por dhe të punësohen pranë ABP-së, duke i ofruar një mundësi më shumë për të shpalosur dhe zhvilluar potencialin e jashtëzakonshëm të  tyre, aq të nevojshëm për këtë vend.