Vizitë në kompaninë Elmed

#Nxënësit njihen me #biznesin👩‍💻👨‍💼
Nxënës të klasës së 12-të, drejtimi #Elektronike nga Shkolla Teknike Elektrike “Gjergj Canco”, vizituan kompaninë Elmed për t’u njohur me proceset e punës.
Kjo, pasi #shkolla firmosi një #MemorandumMirëkuptimi me kompaninë dhe priti përfaqësues të saj për t’u prezantuar me nxënësit në shkollë.
Hapi pasardhës: nxënësit aplikojnë për #praktikaprofesionale në kompani. Pas procesit të intervistimit, 2 prej tyre do të përzgjidhen si praktikantë.