Vizitë në kompaninë New Media Communications

Bashkëpunimi mes #institucioneve të #AFP-së  dhe #bizneset  kalon në disa etapa. Pas nënshkrimit të #marrëveshjes së #bashkëpunimit, përfaqësues nga biznesi prezantohen me #nxënësit në shkollë. Më pas, është radha e nxënësve të vizitojnë kompanitë partnere të shkollës, për të mësuar mbi to dhe për të bërë zgjedhje të mirëinformuara lidhur me #PraktikatProfesionale.

Nxënës të klasës së 12-të, drejtimi TIK tek Shkolla Teknike Elektrike “Gjergj Canco” Tiranë, vizituan kompaninë New Media Communications, për t’u njohur me #klientët#stafin dhe #proceset e #punës.